Gradniki gibanja

Pred božično-novoletnimi počitnicami je Strokovni center Pomurje- dvojezična enota Lendava organiziral predavanje z naslovom Gradniki gibanja.

Predavanje je uresničilo naša pričakovanja, saj je bilo zelo poučno, zanimivo, dobro vodeno in prepleteno s konkretnimi primeri oziroma gibalnimi vajami.

V veselje nam je bilo poslušati predavateljico, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike, Edito Koren, ki je mnoge slušatelje navdihnila za nadaljnje izobraževanje na tem področju.

Dejavnosti Strokovnega centra Pomurje v novembru 2019

Novembra smo v Strokovnem centru Pomurje organizirali kar nekaj aktivnosti, ki so bile odlično obiskane.

V četrtek, 14. 11. 2019, je na Osnovi šoli IV Murska Sobota ponovno potekala delavnica PRIPRAVA IN IZVEDBA VIZUALNIH OPOR PRI STRUKTURIRANEM POUČEVANJU. Udeleženci so poznali način uporabe vizualnih opor v skupini in pri delu s posameznikom, nato so si pa sami izdelali svoj sistem vizualne opore (vizualni urnik za skupino ali posameznika ali slikovno oporo za postopek).

Osnovna šola IV Murska Sobota in Dvojezična osnovna šola II Lendava sta 19. 11. in 21. 11. 2019 organizirali TEDEN IZOBRAŽEVANJ; le-ta je bil namenjen ozaveščanju o značilnosti in spoznavanju postopkov pomoči otrokom z ADHD-jem in otrokom z motnjo avtističnega spektra. O otrocih z motnjo aktivnosti in pozornosti ni vselej lahko govoriti z navdušenjem, vendar je predavateljici, prof. Tanji Černe, uspelo-“iz izkušenj z veliko ljubeznijo in spoštovanjem do otrok, družin, realnostjo življenja”.  Dr. Ana Bezenšek je zelo nazorno in konkretno predstavila, kako prepoznati in obravnavati otroke z motnjo avtističnega spektra; skozi konkretne življenjske situacije in zgodbe nas je vodila do najrazličnejših spoznanj.

To pa še ni vse! Kot že veste, je v letošnjem šolskem letu poudarek na pridobivanju različnih veščin skozi tematske delavnice. Osnovna šola IV Murska . Sobota je v razširjeni obliki predstavila temo prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Tako sta v sredo, 27. 11. 2019, v hotelu Diana potekali dve predavanji. Dr Natalija Vovk-Ornik (iz Zavoda za šolstvo RS) je v predavanju Izvajanje prilagoditev v izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami predstavila konkretna priporočila za izvajanje prilagoditev in odgovorila na najpogostejše dileme, ki se ob tem pojavljajo staršem ali strokovnim delavcem. Mag. Darko Hederih pa je v svojem predavanju Dileme in pasti pri preverjanju znanja predstavil najpogostejše pasti pri sestavi pisnih preizkusov in podal konkretne rešitve za izogib napakam. Udeleženci so znanje iz predavanj lahko poglobili na delavnici Prilagoditve preverjanj in ocenjevanj znanj-iz prakse v prakso (28. 11. 2019, v izvedbi spec. in reh. pedagoginj Doris Pečič in Barbare Miholič); svoj pisni preizkus so na podlagi podanih priporočil prilagodili za konkretnega učenca.

Žal je v Tednu izobraževanj odpadlo predavanje NOVI ČASI, NOVI OTROCI – MAVRIČNI BOJEVNIKI (Dejan Sotirov). Predavanje bo izvedeno v torek, 21. 1. 2020. Več o tem pa v novem letu!

 

 

Delavnica vizualne opore-zaprte prijave

Zaradi zapolnitve vseh prostih mest na delavnico vizualne opore , ki bo v četrtek, 14. 11. 2019,  smo prijave ZAPRLI. V kolikor se kdo izmed že prijavljenih ne bi mogel udeležiti delavnice, nam naj sporoči na info@sc-pomurje.si in s tem zagotovi mesto drugim.

Vabilo na predstavitev brošure “NA POMOČ”

Letošnji Teden otroka poteka pod geslom “Naše pravice”. Vsi otroci imajo pravico do prostega časa, do igre in razvedrila. Tudi otrokom s posebnimi potrebami je potrebno zagotoviti možnosti za razvedrilo na način, ki pospešuje kar največjo možno vključitev v družbo in otrokov osebnostni razvoj. Zavedamo se, da je to za marsikaterega voditelja, izvajalca prostočasnih dejavnosti izziv. V ta namen smo na Osnovni šoli IV Murska Sobota pripravili brošuro v pomoč izvajalcem prostočasnih dejavnosti-NA POMOČ. Z nasveti in priporočili v brošuri želimo pomagati tistim, ki se soočajo z izzivi pri delu z otroki s posebnimi potrebami, vključenimi v prostočasne dejavnosti.

Brošuro bomo predstavili v ponedeljek, 14. 10. 2019,  v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. Pričnemo ob 17. uri. Prijazno vabljeni!

Brošura bo kmalu  brezplačno dostopna na spletni strani www.os4ms.si, izposoditi pa si jo bo mogoče tudi v nekaterih knjižnicah.

Vabilo predstavitev brošure

Povabilo k izpolnjevanju ankete

Osnovna šola IV Murska Sobota izvaja skupaj s konzorcijskima partnerjema Osnovno šolo Cvetka Golarja Ljutomer in Dvojezično osnovno šolo Lendava projekt Strokovni center Pomurje, ki je del širšega projekta Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam (v trajanju od 2017 do 2020). Projekt poteka pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in je financiran iz sredstev Evropske unije in sredstev RS. Po koncu projekta je predvidena sistemska rešitev strokovnih centrov. Želimo, da bi le-ta bil tudi v Pomurju. S tem namenom smo pripravili kratko anketo (5 do 10 minut), s katero želimo ugotoviti prepoznavnost storitev Strokovnega centra Pomurje in koriščenje le-teh. Vabimo vas k sodelovanju. Do ankete dostopate na naslednji povezavi: https://www.1ka.si/a/221989

Dogodki v marcu 2019

Mesec marec je bil v znamenju posredovanju in pridobivanju novih znanj.

V enoti Ljutomer sta 25. in 26. marca 2019 sta sodelavki izvedli predavanji z delavnico za dijake 3.letnika GFML, smer predšolska vzgoja. Sanja Kovačič, prof. def. in Nina Štuhec, mag. prof. spec. in reh. ped. sta dijakom predstavili spekter avtistične motnje, terapevtstke pristope, prilagoditve in pripomočke pri delu z otroki z avtizmom. Obenem so se dijaki preizkusili v pripravi socialnih zgodb.

Mirjam Bregar, prof. spec in reh. pred. in Daša Könye, univ. dipl. psih., iz enote Murska Sobota sta za strokovne delavke in starše vrtcev pripravili predavanje o razvoju spretnosti za uspešno učenje. Vrtec Tišina nas je gostil 4. marca, vrtec Murska Sobota pa 20. marca 2019.

 

To pa še ni vse! Za nami je še en Teden izobraževanj.

25. 3. 2019 je bilo izvedeno predavanje z naslovom Razumevanje učnih stilov oseb z avtizmom in strukturiranje okolja v izvedbi mag. Mateje Šilc. Strukturirano, koristno, sproščeno, izčrpno, iz prakse-za vse, ki ste zamudili Matejo Šilc, odlično predavateljico; njeno navdušenje je bilo nalezljivo, zato je mnogim polepšala materinski dan. Pa nismo govorili o lahkotnih temah. “Želim si še več Tednov izobraževanj, ker vplivajo na mojo strokovno in osebno rast” je le eno od mnogih spodbudnih sporočil naših slušateljev.

26. 3. 2019 smo gostili ga. Marjeto Krejči Hrastar.  Udeleženci pravijo : ZAKON”. “Kadar se ne gibljemo, ne aktiviramo vestibularnega sistema in ne sprejemamo informacij iz okolja.” Zato smo se skozi predavanje veliko gibali  in učili z gibanjem. Ter tako črpali iz bogate zakladnice znanja predavateljice.

Napovedujemo: Spomladanski teden izobraževanj 2019

Napovedujemo: spomladanski TEDEN IZOBRAŽEVANJ 2019

Strokovni center Pomurje organizira v mesecu marcu dve aktualni predavanji v okviru Tedna izobraževanj. Dosedanja predavanja so bila namenjena spoznavanju različnih vidikov otrokovega funkcioniranja in omogočanja podpore za njihov razvoj.

V tem Tednu izobraževanj pa prehajamo na ozaveščanje o značilnostih posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami in predstavitvi strategij, načinov in metod dela za čim večjo vključevanje v okolje in optimalnejše funkcioniranje v vsakdanjem življenju.

Za vsako predavanje zbiramo prijave. Prijavite se s klikom PRIJAVA za vsako predavanje posebej.

Datum in kraj

Naslov predavanja

predavatelj

25. 3. 2019, 17.00

Hotel Diana Murska Sobota

RAZUMEVANJE UČNIH STILOV OSEB Z AVTIZMOM IN STRUKTURIRANJE OKOLJA mag. Mateja Šilc, prof. def. za osebe z motnjami sluha in govora

VEČ O

PRIJAVA

26. 3. 2019, 17.00

Hotel Diana Murska Sobota

ŽIVETI S SPREMEMBO ALI SPREMENITI ŽIVLJENJE Marjeta Krejči Hrastar, višja fizioterapevtka, BG inštruktorica, MNRI specialist in inštruktor

VEČ O

PRIJAVA

Udeležba na predavanjih je za vse udeležence brezplačna. V nujnih primerih organiziramo varstvo otrok po predhodni prijavi.

Kje parkirati?

Prilagamo mapo parkirišč, ki so po 16. uri brezplačna (označena so z zeleno barvo).
V kolikor bodo mesta že zasedena, imate možnost parkiranja na parkirišču pri avtobusni postaji. Cena parkiranja je 0,50€/uro.

Napovedujemo: jesenski TEDEN IZOBRAŽEVANJ 2018

Napovedujemo: jesenski TEDEN IZOBRAŽEVANJ 2018

Strokovni center Pomurje organizira v mesecu novembru tri predavanja v okviru Tedna izobraževanj. Preko njih želimo staršem, strokovnim delavcem vrtcev in šol ter drugim strokovnjakom predstaviti in približati različne vidike otrokovega funkcioniranja in omogočanja podpore za njihov razvoj. Letošnji Teden izobraževanj je namenjen ozaveščanju in prepoznavi posameznih psiholoških funkcij pri otrocih in odraslih. Predavanja so primerna tudi za dijake in študente, bodoče starše ter drugo zainteresirano laično javnost. Več o samih predavanjih si lahko preberete s klikom na VEČ O ob vsakem predavanju.

Za vsako predavanje zbiramo prijave. Prijavite se s klikom PRIJAVA za vsako predavanje posebej.

Datum in kraj

Naslov predavanja

predavatelj

19. 11. 2018, 17.00

Hotel Diana Murska Sobota

Razvoj izvršilnih funkcij pri otrocih Ajda Demšar, univ. dipl. psihologinja

VEČ O

PRIJAVA

20. 11. 2018, 17.00

Hotel Diana Murska Sobota

Osebnostne motnje med nami dr. Leonida Zalokar, uni. dipl. soc. ped.

VEČ O

PRIJAVA

ni več možna

21. 11. 2018, 17.00

Hotel Diana Murska Sobota

Kaj lahko naredimo za boljše branje otrok? prof. dr. Sonja Pečjak, univ. dipl. psihologinja  VEČ O

 PRIJAVA

ni več možna

Udeležba na predavanjih je za vse udeležence brezplačna.  V nujnih primerih organiziramo varstvo otrok po predhodni prijavi.

Kje parkirati?

Prilagamo mapo parkirišč, ki so po 16. uri brezplačna (označena so z zeleno barvo).
V kolikor bodo mesta že zasedena, imate možnost parkiranja na parkirišču pri avtobusni postaji. Cena parkiranja je 0,50€/uro.

Uradne ure v šolskem letu 2018/2019

Strokovni center Pomurje je septembra ponovno odprl vrata za vse, ki bi nas radi obiskali. V enoti Murska Sobota bomo z vami vsak dan. Dosegljivi smo na tel. številki 041 644 157 ali e-naslovu info@sc-pomurje.si in sicer:

 

ponedeljek, torek, četrtek od 10.00 do 15.00
sreda od 12.00 do 15.00
petek od 8.00 do 12.00

 

Izven tega časa smo za informacije in svetovanje dosegljivi po vnaprejšnjem dogovoru.

(Skupno 2.672 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost