V šolskem letu 2014 smo na osnovni šoli IV  Murska Sobota strokovni delavci pričeli z rednim izvajanjem prostovoljne in brezplačne Svetovalnice za otroke in starše z namenom, zapolniti vrzel v možnosti dostopa do specialno-pedagoškega svetovanja in podpore v javni mreži ob pojavu razvojnih ali vzgojnih težav. Od 2017 do oktobra 2020 smo dejavnost razširili in izvajali skupaj s partnerji v okviru pilotnega projekta Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam pod skupnim imenom Strokovni center Pomurje.

 

Poslanstvo Osnovne šole IV Murska Sobota je oblikovanje vključujočega okolja za vse otroke. Dejavnosti vključujočega okolja izvaja na šoli skupina za podporo inkluziji. V ta namen nudimo pomoč vsem, ki se na nas obrnejo.

Ponujamo strokovne storitve staršem in njihovim otrokom, strokovnim delavcem ter širši javnosti.

Mirjam Bregar

Sem Mirjam Bregar, prof. spec. in reh. pedagogike.

Od najzgodnejših let sem živela z  družinskimi člani z različnimi zdravstvenimi težavami in posebnimi potrebami,  zato je inkluzija zame naravno stanje bivanja, vplivala pa je tudi na mojo poklicno odločitev. Diplomirala  sem na Edukacijsko-rehabilitacijski fakulteti v Zagrebu. Službeno pot sem začela v Centru Dolfke Boštjančič v Dragi pri Igu, zdaj pa sem že več kot 20 let zaposlena na OŠ IV v Murski Soboti, kjer sem poučevala v posebnem programu in I. triadi programa NIS. Spodbujala sem sodelavce k vključevanju v različne oblike strokovne podpore,  tako začetku delovanja podružnice društva Bravo v Prekmurju kot prostovoljni svetovalnici na OŠ IV, delovni skupini za zgodnjo obravnavo. Bila sem strokovna sodelavka pri izvajanju pilotnega projekta Mreža strokovnih institucij za pomoč otrokom s posebnimi potrebami  v Strokovnem centru Pomurje. Delujem kot izvajalka dodatne strokovne pomoči otrokom v vrtcih. Vedno znova v novih znanjih najdem izzive za nadaljnje izobraževanje. Delujem kot svetovalka staršem in strokovnim delavcem o načinih podpore otrokom in potrebnih prilagoditvah v okolju, odnosu, postopkih za uspešnejše in zadovoljnejše učenje.

Prosti čas namenjam večji družini z možem, petimi odraslimi  otroci, zetom, snahama, zaenkrat tremi vnuki. Rada se smejim s prijateljicami, sprehajam s hišnimi ljubljenčki, izgubim v napetih kriminalkah in  ;)pomivanju posode!

Daša Letica

Sem univerzitetna diplomirana psihologinja s pridobljenim specialno-pedagoškim izobraževanjem za delo z otroki z motnjo v duševnem razvoju.

Delujem kot svetovalna delavka, izvajalka dodatne strokovne pomoči in učiteljica socialnega učenja v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Pri delu se najpogosteje srečujem z otroci z motnjo ADHD in motnjo avtističnega spektra. Trudim se delovati povezano in podporno za vse udeležence vzgojno izobraževalnega procesa. Se stalno izobražujem in sledim novostim.

Poleg tega sem tudi mama in žena, ljubiteljica gora in fotografije. Uživam v gibanju, družabnih igrah, branju knjig in trenutkih z družino.

Maja Cigüt

Sem Maja Cigüt, mag. prof. logopedije in surdopedagogike. Na OŠ IV sem zaposlena kot mobilna logopedinja – izvajalka dodatne strokovne pomoči (DSP).

»Točno vem, kaj dela logoped« je stavek, ki ga ni izgovoril nikoli nihče. Poenostavljeno povedano, se logopedi ukvarjamo s spodbujanjem področij komunikacije, jezika, govora in požiranja. Prav tako pa (žal) nikoli nihče ni povedal, da je logopedov dovolj. Kot logopedinja se iz dneva v dan soočam z izzivi na prej omenjenih področjih in ob predpostavki, da logopedov primanjkuje (kar je tudi neizpodbitno dejstvo), poskušam delovati preventivno v vseh vzgojno izobraževalnih ustanovah, ki jih v okviru mobilne službe obiskujem.

Ker pa logopedija ne predstavlja le neposrednega dela z otroki, sem že iz študijskih časov aktivna članica Društva logopedov Slovenije (in sekcije logopedov v vzgoji in izobraževanju), vključujem se v delo aktiva mobilnih logopedov Podravja in Pomurja ter sodelujem pri nastajanju strokovne logopedske revije Komunikacija.

V prostem času delam na domači kmetiji, kuham, pečem, sodelujem v gasilskem in kulturno umetniškem društvu ter krajevni skupnosti in poskušam aktivno vplivati na boljši jutri celotne družbe.

JANA ČASAR

Sem Jana, diplomirana delovna terapevtka.

Že tekom študija je bila moja želja pomagati otrokom s posebnimi potrebami. Strokovni skupini sem se pridružila konec lanskega šolskega leta, v tem času pa sem pridobila že mnogo novih izkušenj in novih pogledov na delo z otroki s PP.

Pri delu neizmerno uživam, delo me izpopolnjuje, ter mi da zanos oz. >>flow<< kot rečemo v delovni terapiji.

V prostem času sem rada v naravi z mojo psičko Eli, z družino ter prijatelji. Zelo rada pa tudi kuham ter pečem pecivo.

Anja Vogrinčič-TRENUTNO ODSOTNA

Sem Anja – diplomirana delovna terapevtka.

Moja želja je otrokom ponuditi največ izkušenj na najkvalitetnejši način ter jim preko delovno-terapevtskih aktivnosti narediti življenje vrednega živeti. Svoje poklicno znanje še vedno nadgrajujem, predvsem v dve smeri (senzorno integracijo in terapijo z živalmi-psi). Zasebno uživam ob peki tort, ne maram kave, obožujem pa sladke stvari. Moj življenjski moto je: samo nebo je meja.

Tjaša Frumen-TRENUTNO ODSOTNA

Sem Tjaša Frumen, po izobrazbi sem mag. prof. socialne pedagogike. Na OŠ IV M. Sobota sem zaposlena kot izvajalka dodatne strokovne pomoč z dopolnjevanjem kot svetovalni delavec.

Na področju vzgoje in izobraževanja sem si veliko dragocenih izkušenj nabrala tekom študija kot prostovoljska v raznoraznih društvih, nevladnih organizacijah in šolah. Veliko sem delala predvsem z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami (tako skupinsko delo kot tudi individualno) in nudila pomoč ter podporo otrokom in mladim pri reševanju različnih življenjskih situacij in konfliktov. Zaposlena sem bila kot vzgojiteljica otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v stanovanjski/vzgojni skupini v OŠ Veržej – Enota Dom.

Pri svojem delu izhajam iz dejstva, da je vsak otrok oz. mladostnik individuum ter na podlagi tega načrtujem tudi ure DSP – krepitev močnih področij O/M ter odprava neželenih oblik/vzorcev vedenja/čustvovanja.

Sem odprta, empatična in odgovorna oseba, ki trenutno svoj prosti čas v pretežni meri posveča svoji družini in otroku, še vedno pa rada v roke vzamem odbojkarsko žogo, katera me je spremljala skozi celotno otroštvo in mladost. Zelo rada ustvarjam, se sprehajam v naravi, poslušam glasbo in si občasno pogledam dober film.

 

(Skupno 2.168 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost