OCENA POTREB OTROKA IN NJEGOVE DRUŽINE

Vzgojiteljem in učiteljem nudimo podporo pri oblikovanju vključujočega okolja za vse otroke, tudi ob vstopu v vrtec oz. šolo. Po dogovoru izvedemo opazovanje v skupini, opravimo svetovanje in predlagamo ustrezno literaturo ali druge vire pomoči.

 

PODPORA IN SVETOVANJE VEČINSKIM VRTCEM IN ŠOLAM

Vzgojiteljem in učiteljem nudimo podporo pri oblikovanju vključujočega okolja za vse otroke, tudi ob vstopu v vrtec oz. šolo. Po dogovoru izvedemo opazovanje v skupini, opravimo svetovanje in predlagamo ustrezno literaturo ali druge vire pomoči.

 

PODPORA IN SVETOVANJE OTROKOM IN STARŠEM V ŠOLSKEM OBDOBJU

Po predhodnem dogovoru opravimo razgovor s starši, naredimo oceno potreb in nudimo podporo staršem za čim bolj optimalno funkcioniranje otroka v šolskem in domačem okolju.

 

IZOBRAŽEVANJA STROKOVNIH DELAVCEV

Po dogovoru z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami nudimo izobraževanje s področja vključevanja otrok s posebnimi potrebami, razvoja komunikacije, socialnih veščin, specialnopedagoških priporočil za delo z otroki z odstopanji v razvoju in organiziramo izobraževanja drugih strokovnjakov.

Tukaj je nekaj tem predavanj, ki smo jih do sedaj že izvedli:

 • Čustveni in socialno razvoj otrok-kako ga ustrezno spodbujati
 • S prvošolčkom na pot
 • Razvoj sposobnosti za uspešno učenje
 • Spodbujanje KJG od rojstva do vstopa v šolo
 • Spodbujanje razvoja KJG v domačem okolju
 • Logopedske vaje za vsak dom
 • Govorno-jezikovni razvoj otrok od rojstva do vstopa v šolo: Kako ga spodbujamo, kako prepoznamo odstopanja in kdaj poiščemo pomoč?
 • Govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok: načini spodbujanja v vrtčevskem okolju
 • Podporna in nadomestna komunikacija
 • Ustvarjanje vključujočega okolja za otroke s posebnimi potrebami

 

 

KAJ ŠE PONUJAMO?

 • Ocenjevanje z vprašalnikom o otrokovi predelavi senzornih prilivov (VOP-SI).

VOP-SI je instrument, ki nam pokaže otrokovo predelavo senzornih prilivov. Temelji na teoriji senzorne integracije in meri senzorno integracijo za vsa področja, razen vida. Rezultati nam pokažejo, na katerih senzornih sistemih se pojavljajo posebnosti (težave) in kako se to kaže v otrokovem vsakdanjem življenju. Na podlagi rezultatov se VOP-SI strokovnjak odloči ali so dovolj samo senzorne strategije ali pa je potrebna napotitev otroka v dodatno ocenjevanje senzorne integracije k terapevtu s certifikatom ASI (Senzorna integracija po Ayresovi).

VOP-SI ima dve obliki (VOP-SIp-predšolski, VOP-SIš-šolski). Uporabljamo ga lahko za otroke stare od 3 let do 10 let in 11 mesecev.

Vprašalnik je sestavljen iz lestvic in pokriva naslednja področja: ravnotežje, zavedanje telesa, ideje in načrtovanje gibanja, dotik, sluh, vonj in okus.

Izpolnijo ga starši, izpolnjevanje poteka približno 10–15 minut. Na voljo je v fizični ali elektronski obliki.

 

 • Ocena sociopragmatičnih zmožnosti

Komunikacija je osnovna veščina, ki nam omogoča uspešno sporazumevanje in se začne razvijati takoj po rojstvu. Prvo komunikacijsko sredstvo otroka je jok. Pomembno je vedeti, da komunikacija ni samo govor. Med prvine neverbalne komunikacije sodijo očesni kontakt, obrazna mimika, uporaba gest. Ker na podlagi odstopanj v razvoju komunikacije v zgodnjih letih lahko predvidimo morebitna odstopanja v kasnejšem (govorno-jezikovnem) razvoju, nam je ocena sociopragmatičnih zmožnosti lahko v veliko pomoč. Gre za instrumentarij, ki zajema postavke, nanašajoče se na področji asertivnosti in responzivnosti.

 

 • Lestvice komunikacije in simbolnega vedenja – razvojni profil (CSBS)

Za potrebe ocenjevanja komunikacije in simbolnega vedenja dojenčkov in malčkov uporabljamo tudi Lestive komunikacije in simbolnega vedenja (CSBS). CSBS razvojne lestvice se uporabljajo za ocenjevanje komunikacijskih in simbolnih zmožnosti pri otrocih med 6. in 24. mesecem starosti ter pri starejših, katerih funkcioniranje je značilno za to starost; npr. otrok, ki je star 4 ali 5 let in ima samo nekaj besed. Za to se odločimo z namenom odkrivanja rizičnih otrok (kot presejalni test) ali za ugotavljanje zaostanka v govorno-jezikovnem razvoju in na socialnem področju; test se lahko uporabi vsake tri mesece, zato je primeren za spremljanje otrokovega razvoja.

 • Ocena artikulacijske (pred)šolskih otrok

Eno od osrednjih področij primarnih logopedskih storitev je prepoznavanje (diagnostika) in obravnava motenj v izgovorjavi glasov, tj. artikulacijskih motenj. Na tem mestu nudimo oceno artikulacije in razumljivosti govora, podamo napotke za podporo otroku z odstopanji in po potrebi napišemo krajšo oceno, ki vam bo v pomoč pri predstavitvi otrokovih težav drugemu strokovnjaku (npr. logopedu ali psihologu v zdravstvenem domu, razvojni ambulanti ali drugje).

(Skupno 911 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost